Bvlgari Extreme Pour Homme

กลิ่น หอมแบบฉบับสำหรับผู้ชาย เป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นหอมซึ่งคัดสรรมาจากส่วนผสมของชา ดาร์จีริง โดยเพิ่มความร้อนแรงของเหล่าเครื่องเทศ และชะมด เข้าไปผสมผสาน จนก่อให้เกิดเป็นลักษณะเฉพาะตัว จนยากที่จะหาความหอมใดๆ มาเปรียบ สร้างบุคลิกให้เด่นขึ้นแบบฉบับของตัวเอง